Jdi na obsah Jdi na menu
 


OMLOUVÁM SE ALE OBRÁZKY NEJSOU K DISPOZICI :/
loď

     Shlédněte úvodní videosekvenci a připravte se na krátký tutotriál, jenž vás naučí základním způsobům boje a pohybu. Po zneškodnění všech nepřátel na palubě jich zlikvidujte pár v podpalubí. Pokračujte chodbou, až se přesunete na záď lodi, kde vás čeká první boss - šéfka nepřátelských sil. Vypořádejte se s ní pomocí tzv. counter útoků (držte kryt a v okamžiku výpadu protivníka stiskněte trojúhelník (PS2)). Nakonec ji přetlačte a uvidíte další videosekvenci.Obrazek

Vstup do pevnosti

     Zlikvidujte několik vran a vyšplhejte po ruinách k fontánce (slouží k uložení hry a obnovení zdraví). Zabijte pár dalších havranů a pokračujte dále přes římsy, zdi a sloupy až k truhle. Prolezte pod vraty a zneškodněte několik protivníků. Podél zdi překonejte propast, vyskočte na plošinu a skoncujte s nepřáteli. Dojděte k železným vratům, vyšplhejte přes zeď nalevo a rozsekejte čtyři soky. Poté se vraťte zpět k vratům a uličkou nalevo se dostaňte k fontáně. Pokračujte přes prolákliny dále k mostu a poperte se s přízrakem. Po několika úderech se přesune výše, vyskákejte tedy mezi dvěma sloupy nalevo a znovu se s ním poperte. Znovu k němu vyskákejte s využitím říms a sloupů nad vámi a zabijte ho. Vezměte meč a vyběhněte přes tlačítko na zdi. Za dveřmi se po zdi dostanete k závěsu, po němž sklouzněte dolů. Po boji vyšplhejte na sloup u kruhu ve prostřed síně a přeručkujte na železnou plošinu. Přes zeď a římsu pokračujte do druhé části sálu a proběhněte chdbami až ke studánce. Shlédněte videosekvenci, načež se naučíte novému kouzlu Recall (umožní vám vracet se v čase).

Stíhání dívky v černém

     Jděte chodbou dále, projděte mezi pastmi, přeběhněte po zdi, sklouzněte se po závěsu dolů a rychle vejděte do dveří. Zlikvidujte pár havranů, projděte přes můstek a kolem pastí jděte na konec chodby. Tam vás čeká souboj se dvěma přízraky. Poté vystoupejte po schodech a zabijte nepřátele u brány. Za nástrahami přeskočte na druhou stranu, chyťte se římsy a vyskočte o dvě patra výše. Poté přeručkujte na druhou stranu a přeskočte propast s bodáky. Zabijte osamělého hlídače a přes zeď se dostanete až do velkého sálu, kde rozsekejte nepřátele. Od fontánky před vámi se vraťte přes propast, vyšplhejte po stupních napravo a skočte na sloup naproti. Přes sloupy se dostanete na plošinu naproti. Vyskákejte až nahoru, přeběhněte po stěně nalevo a odrazte se na balkón. Vypořádejte se s nepřítelem a jděte dále chodbou kolem pastí až k žebříku. Slezte dolů, zabijte protivníka, přeběhněte po zdi kolem přes past a sklouzněte po dalším žebříku. S využitím římsy skočte na další žebřík, jenž vede až dolů k nepřátelům. Proběhněte chodbou k fontánce a běžte přes nástrahy. Po krátké videosekvenci vás čeká boj. Potom přijde pár akrobatických kousků. Rozhoupejte se na nejnižší tyči, přeskočte na druhou a přeručkujte do levé části. Odtamtud vyskočte na balkón a zabijte nepřítele. Přejděte trám na levo a zneškodněte další dva soky. Pokračujte přes tyče a trám až na balkón. Zabijte ninju, pokračujte dále na římsu naproti a z ní přeskočte na balkón. Zabijte protivníka a po závěsu sklouzněte o patro níže. Vypořádejte se s ninjou na trámu (dobrá technika - vyskočte a zasaďte jí úder), vyskákejte nahoru a přeskočte na balkón. Rozsekejte oba protivníky, seberte zbraň a přeskočte na římsu naproti. Sestřelte ninju, uprostřed zatáhněte za hrazdu a pokračujte na balkón. Po dalším boji přeběhněte po stěně a po závěsu dolů. Dojděte sálem a chodbou až k převisu. Sklouzněte do poloviny závěsu, odrazte se a po trámech se dostaňte k fontáně. Poté vás čeká souboj s bossem. Bude probíhat podobně jako při prvním střetu, akorát se budete častěji přetlačovat. Až ji zabijete (teď se můžete dostat k life upgradu), vylezte na spadlou skálu přeskákejte po římsách a tyčích až nahoru k lanu a rozhoupejte se na druhý konec k fontánce. Běžte na kraj rozbořeného mostu, spusťte se a přeskákejte na druhou stranu. Odtud přes tyč nalevo a římsy vyšplhejte na balkón. Vylezte po lanu nahoru a přeskočte na hrazdu. Zpět na lano, zpusťte se na zem a přeběhněte po stěně. Za pomocí lana přeskočte na balkón. Aktivujte tlačítko nad bodáky a proběhněte dveřmi. Rozsekejte skupinku ninjů a po římsách a tyčích vyšplhejte nahoru. Proběhněte přes bodáky a rychle se vyšvihněte na římsu. Odtamtud přes tyče (s odrazy od zdi) na další římsu nad vámi, přeskočte na římsu na protější straně a pokračujte dále chodbou. Opět s pomocí lan překonejte propast. Prokličkujte mezi pastmi a dojděte k fontáně. Poté zaktivujte tlačítka na zdech (pořadí se vždycky mění, takže na něj musíte přijít sami) a vstupte do portálu. Vrátíte se do přítomnosti a naučíte se kouzlo Eye of the Storm (při stisku L1 zpomalíte čas).

Dosažení komnaty přesýpacích hodin

Obrazek     Od portálu projděte chodbou kolem pastí a slezte až k tlačítku na zemi. Stoupněte na něj a při zpomalení času proběhněte pode dveřmi na konci chodby. Zabijte dva nepřátele a skočte dolů. Najděte si cestu podél stěn (vyuřijte převisů, říms a lana) až k plošině v opačném rohu sálu. Odtud seskočte na větev, pak na sloup a přes závěs na trubku pod vámi. Pak další trubka a z té seskočte na plošinu dole. Utkejte se s protivníky a jděte dále po stupních vpravo. Vyskákejte mezi zdí a sloupem, nahoře přeručkujte a pokračujte přes trubku až k fontáně. Postupujte dále přes propast, vylezte z pevnosti a utíkejte před démonem (pro ulehčení můžete zpomalit čas). Za rohem přeběhněte zeď a přeskákejte po tyčích na druhou stranu. Chodbou jděte dále, přeběhněte po stěně a přeskočte na sloup. Z něho skočte na balkon, proběhněte podél zdi a závěsu a spusťte se dolů. Do druhé části síně se dostanete stejně jako v první kapitole. Poté znovu zdrhejte před démonem podél stěn a doběhněte za vodní stěnu. Jděte do portálu a stejnou cestou se vraťte z5 do sálu. Pokračujte podobně jako dříve ke schodišti do chrámu. Jděte dále, vyšplhejte nahoru a postupujte až do místnosti se sloupy. Přeskočte propast a dojděte k fontánce. Vyběhněte po schodech mezi pastmi, až dojdete k velké propasti. Přeběhněte po pravé zdi, chytněte se římsy za rohem a přeskočte na protější stranu. Postupujte po římsách dále až na druhou stranu propasti a vyhněte se ozubeným kolům. Až dojdete k žebříku, vylezte na něj a přeskočte na protější zeď. Tím otevřete padající dveře, pod kterými rychle proklouzněte a dojděte k fontáně. Po následující videosekvenci obdržíte Serpent Sword - poslouží nejen jako zbraň, ale i jako klíč v sálu se čtyřmi sloupy.

Získání přístupu k věžím

     U dveří vyšplhejte na levou zeď a pokračujte pode dveřmi zpět z chrámu až do síně se čtyřmi sloupy. Vložte meč do zámku uprostřed (teď můžete po otočení páky určitým způsobem získat další life upgrade). Otočte pákou tak, aby vyjely sloupy ke dveřím nahoře, přeskočte k fontáně a podél stěny nalevo se dostaňte na první stupeň. Vyskákejte až na nejvyšší plošinu a projděte dveřmi. Aktivujte páku na zdi, s využitím zpomaleného módu přeběhněte po zdi a proklouzněte pode dveřmi. Vyskákejte po zdech na římsu, pokračujte přes žebřík a nahoře přeskočte na plošinu s posuvnými kvádry. Proběhněte mezi nimi k fontáně. Zněškodněte nepřátele a po římsách sešplhejte dolů. Zabijte další nepřátele, až na vás vyběhne obr. Sekejte ho zezadu do nohou, až padne na kolena, pak mu vyšplhejte na hřbet a bijte ho hlava nehlava, přičemž se nezapomeňte vyhýbat až po vás bude chmatat. Po jeho zabití se vám otevřou dveře. Projděte jimi, dejte se doleva a aktivujte tlačítko na zdi. Vylezte na kvádr, který vyjel, a vyšplhejte na římsu k fontáně. Běžte po trámu (před kyvadlo) a přeskočte na druhou stranu. Po likvidaci několika protivníků přeskákejte po pohyblivých sloupech až k tlačítku na zdi. Po jeho aktivaci rychle přeběhněte přes zeď, jež se pohnula, přeručkujte ji a skočte k páce. Pákou si otočíte tyč, s jejíž pomocí se dostanete na pohyblivou tyč, vedoucí na náhorní plošinu. Zbavte se protivníků, ode dveří vyskočte na hrazdu a přeskočte na objevivší se plošinu před vámi. Zneškodněte neprátele a z trámu přeskočte na balkónek. Přeručkujte doprava, vyšplhejte k jeho vrcholu a o5 po rukou přelezte na druhou stranu. Zde se spusťte na balkónek. Zabijte nepřítele (vezměte si jeho zbraň), vylezte po žebřiku a přes římsy se dostanete na tyč. Zhoupněte se na pohyblivou stěnu a skočte na plošinu. Otočte pákou a přeskočte na další tyč. Až se kolo zastaví, skočte na něj a nechte se převést na druhou stranu a přes tyč se dostanete k dalšímu tlačítku. Zabijte protivníka na zdi hodem druhé zbraně, po aktivaci tlačítka přeběhněte po stěně a skočte na otočné prkno. Nechte se převést na druhou stranu a přeručkujte na balkónek. Zlikvidujte psy a vyskočte na hrazdu. Pokračujte na plošinu a přes mrtvoly dojděte k trámu. Při zpomaleném času přeskočte mezi kyvadly na druhou stranu a po římsách vylezte nahoru. ObrazekPostupujte skrze pasti, aktivujte tlačítko na stěně a dojděte k fontáně. Jděte dále ke skupince nepřátel, aktivujte tlačítko a vyskočte z kvádru na lano. Zhoupněte se na most a vyřiďte dva soky. Dejte se doprava a podél zdi (skrz kolo) přeběhněte k nepříteli. Zabijte ho, proběhněte po zdi skrz druhé kolo a v půli cesty se odrazte na protější sloup. Dále po sloupech přeskákejte až k páce, otočte ji a skočte na plošinu, jež vás vyveze nahoru. Zneškodněte obra a pokračujte odbočkou vpravo, kde se rozeběhněte po zdi, vyřiďte protivníka na stěně a přes lano se dostaňte k jezírku. Poté musíte pomocí kotoulů podbíhat lopatky a u zavřených dveří napravo vyskočte na hrazdu. Pokračujte dále do dveří, které se vám otevřely, a přes mrtvoly a pasti se dostanete k fontánce a dalšímu portálu. Aktivujte čtyři tlačítka a vstupte do něj. Naučíte se nové schopnosti - kouzlu Breath of Fate (útok na několik nepřátel, při krytu stiskněte L1).

Aktivace první věže (část 1.)

     Proběhněte skrze pasti zpět až k veliké propasti. Přeběhněte po zdi, až kotouč vyjede nahoru, a chyťte se lana. Přeskočte na protělší římsu a přeručkujte na druhou stranu. Jděte dále, zneškodněte protivníky a svezte se po závěsu dolů. Jako v předchozí kapitole vyskákejte do místnosti, kdy byl obr. Zmasakrujte nepřátele (využijte psů k otevření dveří) a s použitím lana skočte do jezírka. Poté skrze stojící lopatky dojděte k protivníkovi a tam se spusťte dolů. Zneškodněte dalšího soka a skokem do průrvu se dostanete k dalšímu. Skrze vodopád se dostanete k průchodu, za nímž čeká přízrak. Postupujte přes pasti až k plácku s rotujícím kolem a bandou nepřátel. Vylezte po žebříku a vyskočte do otvoru, jež se nad vámi po chvilce objeví. Vyšplhejte po římsách na levé straně, vyčkejte, až se sloup otočí, skočte na římsu na něm a pak zase na zeď atd. Vystoupejte takto až nahoru, stiskněte tlačítko, rychle zpět a vyskočte do dveří, které vedou k fontáně. Proskočte dírou, zlikvidujte nepřátele a opět využijte psů k rozbití naprasklé zdi. Přeskočte propasti, vyskákejte mezi zdmi a rozsekejte protivníky. Vyskočte vpravo na stupeň a přeskočte na skálu uprostřed. Poté přeskočte na římsy a po nich vyšplhejte nahoru. Přeběhněte po stěně doprava k žebříku. Po skoncování s nepřáteli přelezte zábradlí a spusťte se dolů. Přeručkujte, seskočte na protější stranu a dejte ninjům co proto. Slezte dolů po žebříku a pokračujte dále přes kladinu, ozubená kola a lano až na římsu. Z rohu se proběhněte po stěně až ke kamenům, slezte po žebříku na plošinu, kde na vás čeká několik ninjů. Vyskákejte nahoru a přes římsy se dostaňte na druhou stranu. Dojděte ke dveřím a utečte před démonem - ve zpomaleném čase mu bez problémů utečete za vodpoád. Stiskněte spínač a současně vyskákejte mezi stěnami. Pobijte nepřátele, přeskočte průrvu a znovu vemte nohy na ramena (démon). U fontánky tradičně aktivujte čtyři tlačítka a jděte do portálu, načež obdržíte čtvrtý Sand Tank.

Aktivace první věže (část 2.)

     Projděte přes tři pasti a proklouzněte malým otvorem ve zdi. Využijte lano a postupujte dále přes nástrahu ke skupince psů. Dojděte k průrvě, přeskočte ji a vypořádejte se s dalšími protivníky. Přistupte k další propasti a seskákejte mezi zdmi dolů. Poté překonejte další jámu pomocí lana. Skoncujte se dvěma bojovníky a pokračujte dále až k obrovi, který po vás hází žhavé kameny (teď máte jedinou šanci získat zde life upgrade). Tady na vás čeká ostrá bitka. Zmasakrujte nepřátele a poté běžte k zabarikádovaným dveřím. Počkejte, až obr hodí šutrem a rychle uskočte. Na opačné straně zopakujte postup a vraťte se k fontánce. V téže místnosti se nachází páka na zdi. Skočte na ní a než seskočíte, aktivujte zpomalený mód. Vyběhněte ven a přeběhněte po zdi skrz ozubené kolo na plošinu. Jděte dále a seskočte na plošinu plnou nepřátel. Vyběhněte po zdi na žebřík, vyběhněte nahoru a přeskočte na kvádr. Vyčkejte, až obr hodí kámen a dolní polovinu obelisku rozbije. Přeručujte nalevo a odrazte se na plošinku za vámi. Přeběhněte po zdi na protější plošinku a odtud na žebřík. Vylezte po něm a otočte pákou. Zabijte několik psů a v okamžiku, kdy kamenné písty sjedou dolů, přeběhněte rychle přes zeď na plošinu mezi nimi. Opět přes kamenný píst na římsu, psk se spusťte na vrchní šroub a ve správnou chvíli na spodní. nechte se svézt doprava a odtamtud skočte na tyč za vašimi zady. Přeskákejte po tyčích až římsu a pokračujte dále přes tyče až na úzkou plošinu. Seskočte o stupeň níže a bijte nepřátele, co se do nich vejde. Opět vyskočte na žebřík a zopakujte předchozí postup. Až dojdete k další páce, otočte jí a přeběhněte po stěně na objevivší se plošinu. Proskočte oknem, zlikvidujte nepřítele napravo a slezte dolů po žebříku. Přeběhněte na protější stranu, přeručkujte kolem sloupu a spusťte se dolů. Doběhněte si k fontánce a pusťte se do obra. Až ho rozsekáte, dojděte ke kolům a odrazte se od zdi na první tyč. Přes tyče a kladiny vylezte až nahoru, přeskočte na žebřík a vyšplhejte na plošinu. Zatáhněte za hrazdu a běžte přes most na druhý konec. Otočte pákou a pokračujte nyní otevřenými dveřmi. Přeskočte dvěmi ozubenými koly a pokračujte dále na konec chodby a spusťte se po závěsech dolů (u posledních dvou se musíte přitisknout ke zdi, abyste se spustili přes okraj). Jděte dále chodbou, přeskočte na plošinu a slezte po žebříku. Až překonáte mezeru s kyvadlem, dojděte k fontánce. Pak slezte dolů, jděte a zlikvidujte obra. Vylezte po římsách nahoru na balkón a pokračujte zpátky až do síně se čtyřmi sloupy. Po rozhovoru s princeznou Kaileenou dostanete Lion Sword.

Aktivace druhé věže (část 1.)

     U fontány uložte hru a otočte dvakrát pákou, aby vám vyjely sloupy na pravé straně ke dveřím. Vyskočte na stupínek vpravo a přeběhněte po zdi s odskokem na římsu. Po římsách vyšplhejte až ke dveřím. Zabijte několik nepřátel a pokračujte dále chodbou přes pasti. Stoupněte na tlačítko, přeběhněte přes drátěný most a vyskočte na tyč. Přehoupněte se až k tlačítku a po mostě přeběhněte k fontánce. Doběhněte do zahrady a rozsekejte všechny protivníky. Poté vyskočte přes zeď na žebřík nalevo. Vyšplhejte nahoru, zabijte přízrakObrazek a po zdi se dostanete k lanu. Z něho skočte na plošinu, rozběhněte se po zdi a odrazem skočte na tyč. Z té se dostanete k padacím dveřím. Přes římsy slezte dolů, přeběhněte místnost a po římsách vylezte nahoru k fontáně. Vylezte ven na terasu, otočte pákou a pokračujte dveřmi po terasách a schodišti až do menší zahrady, kde zlikvidujte pár protivníků. Dojděte si pro další life upgrade, jestli chcete, a vraťte se zpátky na místo. Vyběhněte po sloupu, chyťte se římsy a ve zpomaleném módu vyběhněte na další římsu přes kvádr, který vyjel. Přeskočte na větev a z ní na římsu. Odtud na tyč, z té jděte přes plot až k další tyči. Vyskočte na větev a z té na lano. Rozhoupejte se doprava na tyč, odkud skočte na římsu, z té na kladinu a pokračujte ke sloupu v rohu. Vyšplhejte nahoru, přeskočte na plošinu naproti a vyskočte na hrazdu, pomocí které spustíte most. Vraťte se k tlačítku, odtlačte na něj kvádr a za dveřmi, které se otevřely, otočte pákou. Pokračujte vodou přes římsu a z kladiny skočte na lano. Spusťte se dolů na terasu a vraťte se do první zahrady. Nyní musíte nasměrovat tok vody pákami tak, aby směroval k sochám. Vejděte do dveří, které jste otevřeli a pokračujte dále chodbou. Na konci vyšplhejte přes římsy do vyššího patra. Dojděte k fontáně, aktivujte čtyři tlačítka a vstupte do portálu. Získáte novou schopnost - Ravages of Time.

Aktivace druhé věže (část 2.)

     Jděte chodbou zpět, sešplhejte po římsách a dojděte ke vstupu do zahrady. Jděte chodbou zpět, sešplhejte po římsách a dojděte ke vstupu do zahrady. Vylezte na kvádr nalevo, vyběhněte po zdi a přeskočte na kladinu. Pokračujte po kladinách, až se dostanete nad sochu. Přejděte kolem ní a skočte na terasu naproti. Po římsách vlevo vyšplhejte nahoru a přeručkujte k nepřátelům. Přeběhněte po zdi na větev, z té skočte do výklenku a spusťte se na větev pod ním. Přejděte větev a seskočte na kladinu, po které dojděte až na kus kamene. Odtud se vydejte přes větev do dveří nahoře. Přeskočte římsy, slezte nejnižší úrověň, přeskočte na větev a vyskočte na ůchyt. Přeručkujte na druhou stranu a skočte na větev dole. Odtud opět na římsu a vyšplhejte až k fontánce. Zabijte několik nepřátel a spusťte se z útesu a přes římsy okolo skály. Zlikvidujte pár dalších protivníků a vyšplhejte po stupních. Až budete nahoře, přeběhněte po levé zdi, odrazte se a chyťte se římsy naproti. V zahradě pobijte několik nepřátel a vylezte na kvádr nalevo od místa, kde jste vyšplhali. Poto skočte na římsu a z ní skočte na sloup. Odtud skočte na větev, z ní skočte na tyč a pakna vršek zdi. Vyskočte na římsu, kterou přeručkujte, skočte na větev a vyskočte na vyšší stupeň. Z toho přeskočte na větev a dále mezi nepřátele. Až je zmasakrujete, proběhněte po levé zdi a u fontánky uložte hru. Vylezte na zeď, přeskočte na strom a přes stromy přeskákejte na vyší stupeň. Zabojte ninju, přeběhněte po zdi až k místu, které jste vyděli ve videosekvenci. Vydejte se chodbou a přeskákejte po pohyblivých kvádrech až k fontáně. Opět se vydejte přes kvádry a s využitím lana skočte na strom napravo. Přeskočte na sloup a poté na plošinu. Zlikvidujte nepřátele a pokračujte přes kladinu a sloup dál na plošinu. Přeběhněte po zdi k dalšímu stupni, odtud skočte na slup naproti a pak na kladinu u dveří. Zabijte protivníky, vyjděte na terasu venku a přeběhněte po zelené zdi na protější stranu. Vyskočte na sloup, pak na strom a odtud na tyč vpravo. Rozhoupejte se na další sloup, pak na římsu a přes tyč pokračujte dále za přízrakem. Po shlédnutí videosekvence musíte utíkat před Dahakou. Z plošiny přeběhněte po zdi na žebřík, sklouzněte dolů a přes tyče doskákejte na plošinu se sochou. Přebíhejte po zdech a prchejte dále až k fontánce. Tento útěk je velice dlouhý, Ale cesta je přímočará a celkem snadno rozpoznatelná. Obligátě zaktivujte čtyři spínače. Obdržíte další Sand Tank.

Aktivace druhé věže (část 3.)

     Jděte chodbou zpět, vylezte po žebřících a vypořádejte se s přízrakem. Za pomocí lana doskočte na plošinu uprostřed, přelezte zábradlí na pravé straně a přes tyče přeskákejte na protější stranu. Zabijte dva protivníky a pokračujte chodbou až k žebříku. Vylezte na něj, vyskočte na pohyblivou páku a ve zpomaleném režimu proběhněte pode dveřmi. Doběhněte na konec chodby, vylezte na terasu a po římsách na vyšší stupeň. Dejte se po žebříku nahoru a přeběhněte po zdi mezi pastmi. Postupujte dále, vyhněte se nástrahám a odrazem od zdi skočte k fontánce. Tam vyšplhejte po zdi a vběhněte do dveří. Skoncujte s hrstkou nepřátel a uprostřed námestí otočte pákou tak, aby výběžek otočného hranolu nalevo směřoval ke sloupu. Vylezte na hranol, po výběžku přeskočte na sloup a z něj potom přes římsu na plošinu nahoře. Za pomocí lana skočte k další páce, kterou otočte tak, aby nejdelší výběžek sloupuu směroval k bráně. ObrazekPřeskočte na něj a pak na střechu nad bránou. O kus dál přeskočte na pravý sloup a z něj na plošinu s pákou. Tou otočte tak, aby otočný sloup vpravo směřoval k plošině nejdelším výběžkem. Přeběhněte po zdi a s pomocí lana přeskočte na plošinu. Vylezte na římsu, přeručkujte a přeskočte na sloup. Z něho odskočte na kamenný hranol a pak na plošinu. Kotoulem podlezte pod dveřmi, otočte pákou a pusťte vodu. Vraťte se stejnou cestou zpět dolů a zbavte se nepřátel. Otočte pákou, aby směřovala doprava a tím odemknete druhý zámek v komnatě. Opět se zbavte nepřátel  a vraťte se k fontáně. Vylezte o stupeň výše a po zdi přeběhněte na rohovou plošinu. Znovu se proběhněte po stěně a postupujte dále stejnou cestou, jakou jste přišli. Až dojdete k plošině uprostřed, zhoupněte se po laně k tlačítku. Aktivujte tlačítko, zpomalte si čas a vraťte se ke kvádru uprostřed, na nějž vylezte a odrazem vyskočte na tyč, odkud skočte na římsu napravo. Seskočte na první plošinu a vyskočte na hrazdu - tím si spustíte žebřík na druhé plošině. Jděte tam a po žebříku slezte dolů. Přeskočte na protější plošinu a pokračujte po žebříku dolů. Zabijte přízrak, slezte dolů po dalším žebříku a rozsekejte nepřátele. Jděte chodbou k fontánce  a pokračujte do komnaty přesýpacích hodin.

Útěk z ostrova

     Projděte nyní otevřenými dveřmi a jděte porazit královnu. Udělějte pár salt vzad a až se k vám teleportuje, zaútočte dvěma výpadu. Toto opakujte, dokud se neobjeví dvě příšery, kterých se rychle zbavte. Pokračujte v boji, ale dobře se braňte, protože královna je jak jí ubíráte zdravá čím dál nebepečnější (ubírá vám více zdraví, více se teleportuje). Až s ní zkoncujete, projděte chodbou vlevo (pod sochou) a skrze pasti dosáhněte vchodu do síně za nimi. Po shlédnutí videosekvence zdrhejte (po zdech a lanech) před démonem. Až mu utečete, následuje další animace a poté se vydejte po schodech nahoru. Čeká vás další úprk. Zahněte doprava, utíkejte po levé zdi, odskočte a znovu po zdi doběhněte k tyčím, přes které se přehoupněte nahoru a pokračujte dále přes zdi až k hrazdě, za kterou se dostanete do bezpečí. Přeskočte na plošinu a vytáhněte kámen ze stěny, načež sjedete dolů. Jděte po schodišti nahoru, zahněte doprava a znovu utíkejte před démenom až k hrazdě, za kterou zatáhněte a jste za vodou. Zase se vydejte po schodech a opět utíkejte. S využitím všech druhů pohybu se dostanete až k plošině s posuvným kvádrem a poté se vydejte po objevivších se římsách nahoru na hrobku. Odtud proskočte vodopádem k fontánce, čímž démona uvězníte v hrobce. Pokračujte chodbou skrz vodopád a po pravé zdi přeskočte na plošinu se dvěma protivníky. Neztrácejte čas jejich zabíjením, nemáte kvalitní meč, pročež je nelze zabít (jen schozením do propasti). Postupujte dále po levé zdi a úzkou cestou překonejte propast až na plošinu. Nepřátelům unikněte výskokem na žebřík, poté po dalším žebříku vylezte na plošinu a dojděte k fontáně. Nyní je třeba obstarat si meč, jděte tedy chodbou dále kolem nepřátel a přes projděte přes kladiny na druhou stranu sálu. am sklouzněte po závěsu a vydejte se pro meč. Tam vás začne pronásledovat Dahaka, utíkejte tedy za vodní stěnu, aktivujte tlačítka a vstupte do portálu. Naučíte se kouzlu Wind of Fate.

Návrat do královské komnaty

     Pokračujte zpět skrze vodopád , vyhýbejte se pastím a daojděte až k meči (Scorpion Sword - dokáže rozbít naprasklou zeď). Zmasakrujte skupinku nepřátel, dokud se vám neotevřou dveře. Těmi se vydejte vstříc nástrahám a za nimi rozbijte zabarikádované dveře. Vejděte do místnosti, otočte pákou a rozsekejte tuhé protivníky. Poté z malé místnosti odtlačte kvádr na tlačítko a projděte dveřmi, které se otevřely. Sklouzněte dolů po žebříku na protější straně, vypořádejte se s nepřátely a postupujte přes pasti na konec chodby, kde rozbijte dveře. Projděte jimi a v místnosti otočte pákou, načež zabijte všechny soky a v jedné z místností zmáčkněte tlačítko. Potom ve zpomaleném módu proběhněte dveřmi, zlikvidujte hrstku nepřátel a otočte pákou. Dojděte k savepointu, od něj přeběhněte po zdi, odrazte se a vyskákejte nahoru. Vypořádejte se s obrem a pokračujte po žebříku, který vám sjel dolů. ObrazekNahoře aktivujte spínač na zdi a proklouzněte pode dveřmi. Zlikvidujte hrstku nepřátel a pokračujte dveřmi dále. Na konci chodby vyskákejte po kladinách až k fontánce. Po dalších kladinách se dostaňte do knihovny. Zabijte všechny nepřátele, postupujte dále chodbou až k druhé páce, kterou otočte a běžte do místnosti, která se otevřela. Vyřiďte další skupinu nepřátel, zatáhněte za pohiblivou římsu, při zpomaleném čase doběhněte k páce, kterou otočte a prolezte pode dveřmi, jež se otevřely. Vylezte po žebříku nahoru a zlikvidujte všechny protivníky. V osvětleené místnosti vytáhněte dvě knihovny ze zdi a vyskákejte mezi nimi nahoru. Po zdi doběhněte k tyči a pokračujte po kladinách, tyčích a římsách až na plošinu. Vylezte ven, vyšplhejte po římsách a přeskočte na balkónek. Poté skočte na druhý balkónek a z něj na plošinu vlevo. Po kladine s ninjou se dostanete na plošinku uprostřed a přes trámy se dostanete k plošině, ze které seskočte k fontáně. Postupujte chodbou dále a přes tyče se dostanete na vyšší stupeň. Pokračujte po schodech nahoru, rozbijte zabarikádované dveře až dojdete do sálu. Skočte na plošinu uprostřed, přes trám přeskočte mezi kyvadly k fontánce a odtud ke komnatě přesýpacích hodin. Dále pokračujte dírou ve zdi do trůnního sálu a po shlédnuté videosekvenci rozbijte stěnu nad trůnem. Dojděte k fontáně, kde ložte hru, aktivujte čtyři tlačítka a jděte do portálu. Dostanete poslední Sand Tank.

Hledání masky

     Jděte zpět, vypořádejte se s vlky, vyskákejte po stupních a sejměte protivníka na zdi. Přeběhněte na další stupeň a přes římsy se dostaňte na balkónek. Pokračujte dále chodbou, skočte do vody (kde si můžete doplnit zdraví) a přes římsu vylezte na druhou stranu. Přeskočte na velkou plošinu uprostřed, kde vás čeká tvrdý boj s mnoha nepřáteli. Až je zmasakrujete, přeskočte na druhé straně na balkón a dojděte si k fontánce. Proklouzněte pode dveřmi, překonejte propast, vypořádejte se s vlky a stiskněte tlačítko na zemi. S využitím zpomaleného módu přeskočte na plošinu a z té se vydejte po stěně na sloup. Vylezte nahoru a přeskákejte mezi zdmi. Skokem přes tyč zmáčkněte tlačítko a ve zpomaleném čase přeskočte na objevivší se plošinu. Z té přeskočte na  další tyč, pak na tlačítko a dále přes tyč na další plošinu. Z té přeskočte na římsu u tlačítka, které aktivujte, přeskočte na další plošinu, přeběhněte po zdi a chyťte se tyče. Skočte na závěs a na konci se odrazte na plošinu. Zabijte nepřátele a rozbijte zeď silným úderem. Vyjděte na terasu, přeskočte doprva na římsu a po ní se dostanete na druhou terasu. Odtud se vydejte chodbou až k závěsu, po kterém se spusťte k fontánce. Po shlédnutí videosekvence se proměníte v Sand Wraith (Písečný Přízrak, nyní se vám automaticky doplňují písky času na úkor zdraví).

Návrat do vstupní síně

     Vydejte se cestou zpět, zneškodněte smečku vlků a pomocí tyčí, sloupu a říms se dostanete na konec propasti. Pokračujte po stěnách přes nástrahy až k fontáně u portálu. Aktivujte jej a vstupte do něj. Obdržíte kouzlo Cyclone of Fate. Dejte se chodbou a překonejte propast s nástrahami, až se dostanete k další propasti. Tu překonejte po římsách, proklouzněte pod ozubenými válci, a dojděte k fontánce, kde uložte hru. Přeskočte na velkou plošinu a utkejte se s bossem. Je to hypogrif, jehož zraníte sekáním zezadu do nohou. Vždy když mu uberete asi třetinu života, začne na vás dělat nálety, kterým se vyhýbejte kotouly. Až s ním skoncujete, přeskákejte mezi sloupy napravo ode dveří, přeručkujte na druhou stranu a seskočte na terasu. Přeběhněte po pravé stěně a přes tyč skočte na závěs. Z něho na další tyč a závěs a jste dole. Překonejte propast během po levé zdi a mezi pastmi projděte ven. Po trámech přejděte na schodiště, aktivujte tlačítko a projděte dveřmi. Zlikvidujte nepřátele na náměstí, projděte dveřmi vpravo a po zdech pokračujte do zahrady. Vylezte na pohyblivou římsu a vydejte se chodbou na plošiny stejnou cestou jako v šesté kapitole se dostanete dolů do zahrady. V jezírku si, pokud to potřebujete, doplňte zdraví a pokračuje cestou z5 až do sálu se čtyřmi sloupy. Shlédněte viseosekvenci. Vašim dalším cílem je dosáhnout komnaty s trůnem. Vraťte se do zahrady, vyšplhejte na nejvyšší žebřík, přeběhněte po levé zdi a z prostřední plošiny přeběhněte s pomocí lana až k přízraku. Zabijte ho a pokračujte chodbou k portálu. Přeneste se v čase a jděte cestou k žebříku. Po videosekvenci si doplňte zdraví a utíkejte chodbou přes pasti a jámu ke skupince nepřátel, poté dojděte do velké síně. Seskákejte dolů a zmasakrujte další bandu ninjů. Pokračujte chodbou podobnou cestou jako ve třetí kapitole, ale vezměte to přes trámy mezi sloupy a pokračujte až na horní plošinu s kvádrem, z něhož vyskákejte do vyššího patra. Stiskněte tlačítko na zdi a proběhněte dveřmi, zahněte doleva a po římsách a zdech přelezte až nahoru k portálu. Aktivujte jej, přesuňte se v čase a postupujte dále kolem ozubených válců stejně jako ve třetí kapitole. Až dojdete do místnosti s tyčemi, seskákejte dolů a doběhněte k fontáně. Jděte dále, stiskněte spínač a běžte ke dveřím.

Návrat do královské komnaty

     Pokračujte chodbou koem nástrah a přes propasti až k fontánce. ObrazekVydejte se chodbou k plošině s nepřáteli, se kterými si rozbijte zeď a proběhněte do okýnka. Odtud se spusťte na závěs pod vámi, přeskočte na tyč a z té na stožár, který pod vámi padá. Proto rychle přeskočte na další stožár a ještě na jeden. Z něj skočte na plošinu a zabijte několik protivníků. Odrazte se ode zdi a skočte na větev, poté na skálu naproti ní  a pokračujte po pravé stěně přes provaz a závěs, od kterého se odrazte na další větev. Z té skočte proti zdi a mezi stěnami vyskákejte nahoru. Zmasakrujte nepřátele, spusťte se na římsu pod výběžkem a z ní na závěs, ze kterého odskočte na tyč, jež začne padat. Skočte tedy na zeď, od které se odrazíte na další tyč a odtud přes tři stožáry na lávku vlevo. Rychle ji přeběhněte, vyskočte na další lávku, běžte po levé zdi a skočte s pomocí větve na další lávku. Vyskočte na skálu a rozbijte zeď, za kterou jste již v bezpečí. Vyhněte se pastím na levé zdi a vyskákejte mezi stěnami s kotouči na levé straně. Přeonejte propast a dojděte do chrámu. Postupujte dále chodbou, přes sloupy až k fontánce. Jděte dále, vyhýbejte se nástrahám, až se dostanete do  velkého sálu se žhavým železem. Rozsekejte všechny nepřátele a vylezte po žebříku. Nyní máte za úkol nastavit všechny trubky nad vámi tak, aby tekuté železo teklo do kotle. Nastavte tedy páky na čtyrech plošinách tak, aby byly všechny trubky napojené, a poté proskočte do okna, které se vám zpřístupní. Od fontány pokračujte chodbou dále kolem pastí, vyšplhejte k páce, kterou otočte, a přes římsy a trámy se dostanete na druhou stranu. Po protější stěně slezte dolů a s pomocí trámu nad vámi překonejte vysokou zeď. Poté se spusťte po závěsu a projděte sálem do dveří na konci. Vyšplhejte po trámech a římsách až k fontánce. Pokračujte stále vzhůru až k zabarikádovaným dveřím, které rozbijte a vejděte do knihovny. Otočte pákou a projděte do její druhé části, odkud se dostanete stejným způsobem jako v osmé kapitole. Jakmile se objeví démon, vylezte na trám nad něj a pokračujte k římsám. Slezte po nich dolů a utíkejte k fontánce. Pokračujte dále skalním komplexem, u propasti se spusťte dolů, přeběhněte zeď a skočte na protější rostlinu. Vyskákejte mezi stěnami nahoru a překonejte propast. Rozsekejte skupinku vlků a vydejte se mlhou na konec jedné z cest a přes krápníky překonejte propast. Z plošiny seskočte na nižší stupeň k tlačítku, které aktivujte a ve zpomaleném režimu vyskočte na plošinu, přeběhněte zeď s odrazem na krápník a z něho se přes další krápníky dostanete až ke dveřím. Zlikvidujte protivníky, v jamě napravo aktivujte spínač a proběhněte dveřmi na most. Proběhněte kolem nepřátel dále a přes římsy a zdi se dostanete k fontánce na konci skalního komplexu. Doběhněte k lanu na levé stěně a přeskočte na římsu naproti. Takto překonejte propast a projděte sálem k hrazdě, kterou aktivujte. Po animaci pokračujte dále k jezírku, z něhož se dostanete až k terase s nepřáteli. Pak se spusťte po závěsu, přeběhněte po zdi a doběhněte k místu, které vám bylo ukázáno ve videosekvenci. Projděte dveřmi k fontáně. Pokračujte dále chodbou kolem pastí až k východu. Slezte po římsách a trámech a přes balkónek se dostaňte k místu, jež vám bylo ukázáno. Od fontánky pokračujte stále zpátky až do místnosti se čtyřmi sloupy. Shlédněte animaci a postupujte dále do komnaty přesýpacích hodin.

Finální souboj

     U fontánky vstupte do portálu, dejte se jeskyní po zdech až nahoru ke dveřím. Projděte jimi a postupujte dále ke Kaileeně. Připravte se na finální boj. Bojujte stejně jako minule, jen si dávejte pozor na to, když vás princezna  zpomalí. Pokud se to stane, zpomalte čas, čímž vyrušíte její kouzlo. Dále pokaždé, když jí uberete asi čtvrtinu života, pošle na vás dvě tornáda. Kotouly kolem dokola se jim vyhýbejte a potom si nezapomeňte sebrat písky, které po sobě nechají. Až ji zabijete, podívejte se na závěrečnou videosekvenci a užijte si pocit vítězství nad právě dokončenou hrou :D.

OMLOUVÁM SE ALE OBRÁZKY NEJSOU K DISPOZICI :/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář